Thẻ nâng cấp

Cầu thủ NFT sẽ được nâng cấp thông qua việc sử dụng thẻ nâng cấp NFT

Thẻ nâng cấp NFT

Thẻ nâng cấp được tạo ra bằng cách đốt thẻ cầu thủ NFT. Chúng được chia thành ba loại thẻ bao gồm:

  • Thẻ Kỹ Thuật: Dùng để nâng cấp ngẫu nhiên 2 trong số các chỉ số: SHO, PAS, CON, SPE, ACC.

  • Thẻ Thể lực: Dùng để nâng cấp ngẫu nhiên 2 trong các chỉ số: STA, STR, TAC, SPE, ACC.

  • Thẻ GK: Dùng để nâng cấp ngẫu nhiên 1 trong các chỉ số: GKH, GKR.

Đốt thẻ NFT

Tùy thuộc vào vị trí chơi cơ bản của cầu thủ, tỷ lệ đốt ra thẻ nâng cấp NFT cũng sẽ khác nhau.

  • ST, CF: 90% Thẻ kỹ thuật và 10% Thẻ thể lực

  • LW, RW, AM, LM, RM: 70% thẻ kỹ thuật và 30% Thẻ thể lực

  • CM, DM: 50% Thẻ kỹ thuật và 50% Thẻ thể lực

  • CB, LB, RB: 30% Thẻ kỹ thuật và 70% Thẻ thể lực

  • GK: 90% thẻ thủ môn và 10% Thẻ thể lực

Last updated