Quản lý CLB

Mỗi câu lạc bộ là các đội bóng được người chơi sử dụng khi tham gia cùng DeFiFootball. Mỗi người chơi sẽ có thể tạo tối đa 7 đội chỗ mỗi địa chỉ ví.

Khi tạo đội mới, người chơi sẽ sở hữu đội hình gồm 11 cầu thủ cơ bản. Người chơi có thể tùy chọn thêm thẻ cầu thủ NFT vào đội hình. Tuy nhiên, mỗi NFT chỉ có thể được sử dụng cho một CLB. Người dùng có thể xóa NFT trong đội này để chuyển sang đội khác.

Last updated