ONUS Launchpad

Kế hoạch chào bán token WCI trên ONUS Launchpad

  • Số lượng chào bán: 24,000,000 WCI

  • Tỷ giá: 1 WCI = 0.016 ONUS

  • Hình thức mua: Đặt cọc ONUS tại ONUS Launchpad và tỷ lệ token WCI sẽ được phân bổ đều theo tỷ lệ tham gia đặt mua.

  • Thời gian tham gia đặt mua: Từ 10h00 ngày 02/12/2022 đến 11h00 ngày 03/12/2022

  • Thời gian phân bổ WCI: 11h00 ngày 03/12/2022

  • Thời gian nhận lại WCI: 15h00 ngày 03/12/2022

  • Điều kiện tham gia: Người dùng tham gia ONUS Shares, đối tác kinh doanh của ONUS.

15h00 ngày 03/12, ONUS sẽ kích hoạt các tính năng sau cho WCI:

  • Mở giao dịch P2P, cho phép người dùng mua/bán/khớp lệnh WCI với người dùng khác.

  • Mở giao dịch On-chain, cho phép người dùng gửi, nhận WCI với nền tảng khác theo mạng ONUS Chain.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham gia

Chương trình Launchpad đối với WCI sẽ diễn ra trong 04 giai đoạn lớn:

Giai đoạn 1: Xác định quyền mua

Quyền mua tối đa được xác định bằng tổng số điểm vONUS của bạn trước thời điểm mở đăng ký mua (trước 10h00 ngày 02/12). Ví dụ: Nếu điểm của bạn là 1000 vONUS, bạn được quyền sử dụng tối đa 1000 ONUS để đăng ký mua WCI.

Giai đoạn 2: Đăng ký mua

Thời gian đăng ký mua: 10h00 ngày 02/12 - 11h00 ngày 03/12

Để đăng ký mua WCI, bạn cần nạp ONUS vào pool Launchpad của WCI. Số lượng ONUS này sẽ được tạm khóa và mở lại sau khi kết thúc quá trình phân bổ WCI.

Giai đoạn 3: Phân bổ Token

11h00 ngày 03/12, ONUS đóng cổng Đăng ký mua và thực hiện phân bổ WCI.

Bạn sẽ được phân chia lượng WCI theo tỷ lệ ONUS bạn đăng ký mua. Như vậy, bạn chắc chắn sẽ mua được WCI, tuy nhiên bạn có thể không mua được bằng toàn bộ lượng ONUS nạp vào và hệ thống sẽ hoàn lại phần dư ONUS.

Giai đoạn 4: Nhận Token

Theo chính sách của nhà phát triển, bạn sẽ nhận được WCI token và số lượng ONUS còn lại từ 15h00 ngày 03/12. Hệ thống ONUS sẽ tự động chuyển lượng tài sản này về tài khoản của bạn. Bạn cần truy cập Launchpad để nhận lại lượng ONUS còn dư.

Last updated