Đội hình

Đội hình là sơ đồ thi đấu cơ bản của mỗi đội bóng trong DeFi Football.

Người chơi sẽ dựa vào những đội hình này để xây dựng đội hình phù hợp nhất với lối chơi của mình. Các sơ đồ thi đấu trong defifootball bao gồm:

FormationTemplateType

4-4-2

GK, LB, CB, CB, RB, LM, CM, CM, RM, CF, CF

General

3-5-2

GK, CB, CB, CB, DM, DM, LM, CM, RM, CF, CF

General

4-1-2-1-2

GK, LB, CB, CB, RB, DM, LM, RM, AM, CF, CF

General

4-3-3

GK, LB, CB, CB, RB, CM, CM, CM, CF, CF, CF

Attack

4-1-2-3

GK, LB, CB, CB, RB, DM, CM, CM, CF, CF, CF

Attack

5-2-1-2

GK, LB, CB, CB, CB, RB, CM, CM, AM, CF, CF

Defend

4-1-4-1

GK, LB, CB, CB, RB, DM, LM, CM, CM, RM, CF

Defend

4-4-1-1

GK, LB, CB, CB, RB, DM, LM, RM, CM, AM, CF

General

3-4-3

GK, CB, CB, CB, DM, RM, LM, CM, WF, WF, CF

General

4-5-1

GK, LB, CB, CB, RB, DM, LM, CM, CM, RM, CF

General

5-3-2

GK, LB, CB, CB, CB, RB, CM, CM, AM, CF, CF

General

4-3-1-2

GK, LB, CB, CB, RB, CM, CM, CM, CF, CF, CF

General

Last updated