Phần thưởng

Phần thưởng của từng giải đấu sẽ dựa trên chi phí tham gia giải đấu đó. Mỗi giải đấu sẽ có một mức phí tham dự khác nhau.

Tổng giải thưởng của mỗi giải đấu sẽ bằng số đội tham gia nhân với lệ phí tham gia.

Tổng giải thưởng sẽ được chia thành các phần sau:

  • 20% tổng giải thưởng sẽ được sử dụng cho các hoạt động của giải đấu.

  • 20% tổng giải thưởng sẽ được gửi trực tiếp vào tiền thưởng của mùa giải tiếp theo.

  • 60% tổng giải thưởng sẽ được chia cho các vị trí nhất, nhì và ba của giải đấu theo tỷ lệ 30% / 18% / 12%.

Last updated