Cầu thủ cơ bản

Khi tạo đội, người dùng sẽ được cấp một đội bao gồm Cầu thủ cơ bản.

Các tính năng của cầu thủ cơ bản bao gồm:

  • Chỉ được chơi 10 trận.

  • Khi tổng số năng lượng trở về 0, cầu thủ cơ bản sẽ không thể gia hạn hợp đồng mới.

  • Người chơi không thể được nâng cấp hoặc đốt bỏ cầu thủ cơ bản

Last updated