🪙WCI - World Cup International

WCI là token tiện ích được sử dụng chính trong DeFi Football. Giá trị của WCI có tương quan tỷ lệ thuận với doanh thu mà trò chơi tạo ra. Mọi người đều có thể kiếm WCI từ việc tham gia Đấu đơn, Hệ thống giải đấu, pool Chia sẻ doanh thu hoặc quy đổi trên sàn giao dịch, sau đó sử dụng để:

  • Tạo phòng hoặc thách thức người chơi khác trong chế độ đấu đơn

  • Tham gia các giải đấu và thăng hạng cho đội bóng của bạn

  • Trao đổi cầu thủ yêu thích thông qua Marketplace

  • Stake và nhận chia sẻ doanh thu từ DeFi Football

WCI có thể được sử dụng để mua vật phẩm trong DeFi Football:

  • Gói NFT chứa các Thẻ cầu thủ NFT

  • Cầu thủ được niêm yết trên Marketplace

WCI có thể kiếm được từ các hoạt đồng trong trò chơi:

  • Đấu đơn

  • Hệ thống giải đấu hằng tuần

  • Bảng xếp hạng DeFi Football

Last updated