Chiến lược chia sẻ doanh thu

Chiến lược chia sẻ doanh giải thích dự định phân phối một phần doanh thu của trò chơi cho hệ sinh thái DeFi Football và người chơi.

Trò chơi tạo ra càng nhiều doanh thu thì phần thưởng trong trò chơi và phần thưởng Staking sẽ càng lớn.

Mục tiêu của dự án là có một nền kinh tế tự bền vững thưởng cho người chơi và chủ sở hữu WCI vì sự thành công của trò chơi.

Nguồn doanh thu

Gói NFTs

Các gói NFT sẽ là nguồn doanh thu chính của dự án và là cách chính để sử hữu thẻ cầu thủ NFT.

Marketplace

Phí từ Marketplace sẽ đóng góp một phần nhỏ trong doanh thu mà DeFi Football dự định tạo ra.

Đấu đơn

Phí tạo phòng từ phần thưởng của người chiến thắng trong các trận đấu đấu đơn sẽ được thu và gửi đến Ecosystem Treasury.

Giải đấu

Một phần tỷ lệ giải thưởng các giải đấu sẽ được sử dụng như chi phí vận hành.

Treasury Hệ sinh thái

Doanh thu được tạo ra bằng WCI sẽ được gửi đến Treasury Hệ sinh thái, nơi một phần doanh thu sẽ được chuyển đến người tham gia trò chơi hàng tháng.

  • 50% sẽ được chuyển đến pool phần thưởng cộng đồng, gia tăng phần thưởng cho người chơi.

  • 30% sẽ được chuyển đến quỹ Phát triển DFF nhằm phát triển cộng đồng và cải tiến trò chơi.

  • 10% sẽ dùng để đốt cho đến khi tổng cung chỉ còn 50.000.000. Sau đó, doanh thu sẽ được phân chia giữa pool thưởng cộng đồng và pool thưởng Staking.

  • 10% sẽ được chuyển tới đội ngũ phát triển.

Tỷ lệ phần trăm có thể được thay đổi trong tương lai, phụ thuộc vào sự phát triển của dự án.

Last updated