Tạo đội chơi

Để tham gia DeFiFootball thì bước đầu bạn cần làm là tạo đội chơi mới

  • Bước 1: Kết nối ví vào DeFi Football

  • Bước 2: Chọn "Đăng nhập bằng ví" và ký tin nhắn đồng ý kết nối giữa ví và DeFi Football.

  • Bước 3: Chọn "Đội" sau đó "Chỉnh sửa đội". Tại đây, bạn có thể thay đổi tên cũng như hình nền của Câu lạc bộ.

Last updated