Cơ chế Đường chuyền

Cấu hình Đường chuyền dựa trên chỉ số chuyền bóng của cầu thủ

Cấu hình đường chuyền là các chỉ số cho biết tỷ lệ đường chuyền thành công của một cầu thủ. Điều này sẽ bao gồm các mục bao gồm:

  • Sút thường

  • Sút xa

  • Phạm lỗi

  • Phạt đền

  • Liệt vị

  • Phòng thủ

  • Phạt góc

  • Cắt ngang

  • Thẻ vàng

  • Thẻ đỏ

Vị tríVị trí chuyền mặc địnhThứ tự chuyền [B M F]Chuyền thành công [B M F]Vị trí chuyền (Đối thủ)

B

M

[30 80 5]

[100 80 5]

M

F

M

[20 30 50]

[100 100 100]

M

M

F

[5 60 100]

[5 80 100]

B

Phạm lỗi

Liệt vị

Phòng thủ

[B M F]

Thẻ vàng

[B M F]

Thẻ đỏ

[B M F]

1

5

[0 60 80]

[0 1 3]

[0 0 0.3]

9

10

[50 100 10]

[2 10 1]

[1.5 0.5 0]

10

3

[95 5 0]

[14 3 0]

[2.5 0.5 0]

Vị trí chuyền mặc định

Vị trí chuyền mặc định thể hiện vị trí cơ bản mà cầu thủ của bạn sẽ chuyền đến khi đường chuyền được thực hiện thành công.

Thứ tự chuyền

Thứ tự chuyền biểu thị phần trăm lượt chọn đi qua các vị trí trên sân.

Ví dụ: Cầu thủ A chơi ở vị trí B, tỷ lệ cho 3 vị trí [B M F] sẽ là [30 80 5]. Đầu tiên anh ta sẽ ưu tiên chuyền cho cầu thủ ở vị trí B, hệ thống sẽ tung ra một số từ 1 đến 100. Nếu số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 30, cầu thủ sẽ chuyền cho cầu thủ khác ở vị trí B. Nếu không anh ta sẽ tiếp tục thực hiện chuyền đến vị trí M với tỷ lệ thành công là 80.

Chuyền thành công

Chuyển thành công cho biết tỷ lệ chuyền thành công của một cầu thủ sau khi chọn vị trí nhận đường chuyền.

Vị trí chuyền trở lại

Vị trí chuyền trở lại cho biết vị trí của cầu thủ đối phương nhận bóng sau khi cầu thủ của bạn chuyền hỏng.

Phạm lỗi

Phần trăm phạm lỗi thể hiện tỷ lệ phạm lỗi của đối thủ khi cầu thủ của bạn thực hiện một đường chuyền.

Liệt vị

Phần trăm liệt vị cho biết phần trăm cầu thủ nhận bóng bị phạm lỗi việt vị khi cầu thủ của bạn thực hiện một đường chuyền.

Phòng thủ

Số phòng thủ đại diện cho tổng số phòng thủ trung bình của các cầu thủ đối phương khi cầu thủ của bạn thực hiện một đường chuyền.

Ví dụ: Cầu thủ A chơi ở vị trí M và PASS của anh ta là 80, DEFENSE của cầu thủ B là 70, DEFENSE của cầu thủ đối phương M là 40, DEFENSE của cầu thủ đối phương F là 30. Vậy SUM Defense sẽ là 50% x70 + 100% x40 + 10% x30 = 78.

Lúc này, hệ thống sẽ tung 1 viên xúc xắc chạy từ 0 đến 80 cho người chơi của bạn. Đồng thời, hệ thống cũng sẽ tung 1 viên xúc xắc chạy từ 0 đến 78 cho đối thủ. Nếu số của bạn lớn hơn số của đối thủ, cầu thủ của bạn sẽ thực hiện thành công đường chuyền và ngược lại.

Thẻ vàng

Phần trăm thẻ vàng thể hiện tỷ lệ cầu thủ đối phương nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ của bạn.

Thẻ đỏ

Phần trăm thẻ đỏ thể hiện phần trăm cầu thủ đối phương nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với cầu thủ của bạn.

Last updated