Đấu đơn

Đấu đơn là một hoạt động thi đấu giữa hai người chơi trong DeFiFootball

  • Người chơi sẽ tiến hành tạo phòng và đặt cược phí tham gia.

  • Những người chơi còn lại sẽ tham gia bằng cách tìm hoặc tham gia vào phòng đấu.

  • Khi đã đủ cho hai người chơi, chủ phòng có thể bắt đầu trận đấu bằng cách chọn "Bắt đầu trận đấu".

  • Phần thưởng sẽ được chuyển tới ví người chiến thắng.

Last updated