🔥Đấu đơn

Đấu đơn là nơi người chơi sẽ trực tiếp đối đầu với nhau để tìm ra người chiến thắng. Có hai thành viên trong một trận đấu, chủ phòng và người tham gia phòng.

Quyền hạn của chủ phòng:

  1. Tạo phòng đấu và đặt phí gia nhập phòng.

  2. Xem xét tình hình của đối thủ và đưa ra quyết định về trận đấu.

  3. Sau khi đối thủ đã vào phòng đấu, chủ phòng có thể:

  • Bắt đầu trận đấu

  • Loại đối thủ ra khỏi phòng.

  • Hủy phòng đấu đã tạo

Quyền hạn của người chơi tham gia phòng:

  • Cân nhắc phòng phù hợp với trình độ của đội bóng và tham gia trận đấu.

Last updated