Cầu thủ NFT

Cầu thủ NFT có được từ việc mở gói NFT hoặc mua/bán trên Marketplace. NFT Player sở hữu các đặc điểm sau:

  • Có thể trao đổi trên DeFi Football Marketplace

  • Tổng số năng lượng là 180, có thể gia hạn hợp đồng mới khi năng lượng về 0

  • Có thể được nâng cấp và đào tạo

  • Có thể đốt để nhận về thẻ nâng cấp

Last updated