OnGate Launchpad

Kế hoạch chào bán token WCI trên nền tảng OnGate

  • Số lượng chào bán: 6,000,000 WCI

  • Tỷ giá: 1 WCI = 0.016 ONUS

  • Hình thức mua: Đặt cọc ONUS tại WCI Launchpad và tỷ lệ token WCI sẽ được phân bổ đều theo tỷ lệ tham gia đặt mua.

  • Thời gian tham gia đặt mua: Từ 10h00 ngày 01/12/2022 đến 11h00 ngày 03/12/2022

  • Thời gian phân bổ WCI: 11h00 ngày 03/12/2022

  • Thời gian nhận lại WCI: 15h00 ngày 03/12/2022

  • Điều kiện tham gia: Tất cả mọi người

Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham gia

Chương trình Launchpad đối với WCI trên OnGate sẽ diễn ra trong 04 giai đoạn lớn:

Giai đoạn 1: Xác định quyền mua

Tất cả mọi người sở hữu ONUS đều có thể tham gia WCI Launchpad trên nền tảng OnGate

Giai đoạn 2: Đăng ký mua

Thời gian đăng ký mua: 10h00 ngày 01/12 - 11h00 ngày 03/12

Để đăng ký mua WCI, bạn cần nạp ONUS vào pool Launchpad của WCI. Việc đăng ký tham gia Launchpad có thể kết thúc sớm khi số lượng đặt mua đạt Hard Cap.

Giai đoạn 3: Phân bổ Token

11h00 ngày 03/12, OnGate đóng cổng Đăng ký mua và thực hiện phân bổ WCI.

Bạn sẽ được phân chia lượng WCI theo tỷ lệ ONUS bạn đăng ký mua.

Giai đoạn 4: Nhận Token

Theo chính sách của dự án, bạn sẽ nhận được WCI token từ 15h00 ngày 03/12 tại Launchpad trên nền tảng OnGate.

Last updated