Quản lý câu lạc bộ

Sau khi hoàn thành tạo đội, việc tiếp theo là quản lý và sắp xếp đội hình của bạn

  • Bước 1: Chọn đội hình thi đấu phù hợp với cầu thủ của bạn.

  • Bước 2: Bạn có thể thay đổi vị trí mong muốn của cầu thủ bằng cách chọn và kéo thả vào vị trí đó.

  • Bước 3: Chọn "Lưu" để lưu lại đội hình đã chọn.

Last updated