🏪Marketplace

DeFi Football có Marketplace riêng để mua/bán, trao đổi cầu thủ. Trước khi thực hiện giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trên trang chủ chính thức.

Đấu giá

Với phương thức này, bạn chỉ cần đặt NFT của mình cho phiên đấu giá với giá khởi điểm.

Khi được tung ra thị trường, người dùng có thể đặt giá thầu trên NFT của bạn. Nếu giá khởi điểm được đáp ứng, phiên đấu giá sẽ tiếp tục cho đến khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Nếu giá khởi điểm không được đáp ứng, cuộc đấu giá sẽ bị hủy bỏ.

Mua trực tiếp

Nếu bạn muốn mua NFT, bạn cần đảm bảo rằng bạn có xác nhận của người bán với giá NFT mà họ mong muốn. Từ đây, Metamask hoặc các ví được liên kết khác sẽ hiển thị cửa sổ bật lên để xác nhận giao dịch, sau khi việc mua hàng của bạn được chấp thuận hoàn tất. Hoặc nếu không, phiên đấu giá sẽ chọn giá cao nhất vào cuối phiên giao dịch.

Last updated