👟Chỉ số cầu thủ

Mỗi cầu thủ sẽ có các chỉ số thành phần sau:

 • SPE (Tốc độ): Tốc độ di chuyển

 • ACC (Tăng tốc): Khả năng tăng tốc

 • STA (Chịu đựng): Sức chịu đựng của cầu thủ

 • CON (Kiểm soát): Khả năng xử lý bóng

 • STR (Sức mạnh): Sức mạnh thể chất

 • TAC (Xử lý bóng): Khả năng xoạc bóng

 • PAS (Chuyền): Khả năng chuyền bóng

 • SHO (Sút bóng): Khả năng bắn bóng

 • GKH: Khả năng bắt bóng của thủ môn

 • GKR: Phản xạ của thủ môn

 • JUM (Nhảy): Khả năng nhảy của người chơi

Các chỉ số trên sẽ được quy đổi thành 4 chỉ số chính khi tham gia trận đấu, bao gồm: SÚT BÓNG, CHUYỀN, KIỂM SOÁT và PHÒNG THỦ. Ngoài ra, khả năng chấn thương của cầu thủ cũng sẽ được tính bằng các chỉ số cơ bản trên.

 • SÚT BÓNG = 80% x SHO + 10% x CON + 5% x ACC + 5% x JUM

 • CHUYỀN BÓNG = 80% x PAS + 10% x CON + 5% x SPE + 5% x ACC

 • KIỂM SOÁT BÓNG = 70% x CON + 20% x STR + 8% x STA + 2% x SPE

 • PHÒNG THỦ = 60% x TAC + 25% x STR + 5% x STA + 5% x SPE + 5% x JUM

 • CHẤN THƯƠNG = (100 - (80% x STR + 20% x STA) + 5) - 20

Lưu ý: Chỉ số CHẤN THƯƠNG cho biết khả năng cầu thủ bị thương khi thực hiện các hành động trong trò chơi. (Chỉ số này sẽ cao hơn 5% và thấp hơn sau đó là 20%)

Last updated