🧤Vị trí cầu thủ

Dựa trên các chỉ số thành phần, cầu thủ sẽ được xếp vào 4 vị trí chính khi tham gia trận đấu, bao gồm GK, B, M, F. Tương ứng với mỗi vị trí sẽ có những hành động phù hợp với trận đấu.

0: Sút

1: Chuyền bóng

2: Chuyền xa

3: Rê bóng

Thứ tự hành động

Hệ thống sẽ tung xúc xắc để tạo ngẫu nhiên một số từ 0 đến 100. Nếu số đó nhỏ hơn tỷ lệ cược của hành động, người chơi sẽ thực hiện hành động đó. Nếu không, anh ta chuyển sang hành động ưu tiên tiếp theo và hệ thống tiếp tục tung xúc xắc. Nếu tất cả các xúc xắc đều cao hơn tỷ lệ của các hành động, người chơi sẽ mặc định thực hiện hành động đầu tiên.

GK: Xử lý, Phản xạ.

B (Bao gồm CB, LB, RB): Chuyền - Chuyền xa - Rê bóng - Sút

M (Bao gồm DM, CM, LM, RM, AM): Chuyền - Chuyền xa - Rê bóng - Sút

F (Bao gồm LW, RW, CF, ST): Chuyền - Chuyền xa - Rê bóng - Sút

Xác suất hành động

B: Chuyền> Chuyền xa> Rê bóng> Sút

Xác suất: [10 50 30 1]

Thứ tự hành động [1 2 3 0]

M: Chuyền> Chuyền xa> Rê bóng> Sút

Xác suất: [30 50 10 10]

Thứ tự hành động: [1 2 3 0]

F: Sút> Rê bóng> Chuyền> Chuyền xa

Xác suất: [60 15 5 20]

Thứ tự hành động: [0 3 1 2]

Ví dụ

  • Cầu thủ B có thứ tự hành động là Chuyền> Chuyền xa> Rê bóng> Sút. Đầu tiên anh ta sẽ thực hiện hành động Chuyền với tỷ lệ 50. Hệ thống tung xúc xắc 26 => Người chơi B thực hiện hành động Chuyền.

  • Cầu thủ M có thứ tự hành động là Chuyền> Chuyền xa> Rê bóng> Sút. Đầu tiên anh ta sẽ thực hiện hành động Chuyền với tỷ lệ 50. Hệ thống tung xúc xắc 70. Anh ta sẽ chuyển sang hành động Chuyền xa với tỷ lệ 10. Hệ thống ra 7 => Cầu thủ M thực hiện hành động Chuyền Xa.

Last updated