Cơ chế Chuyền dài

Cấu hình Chuyền dài dựa trên chỉ số PASS của người chơi

Cấu hình Chuyền dài là các chỉ số đánh giá khả năng thực hiện thành công một đường chuyền dài của cầu thủ. Long Pass Stat sẽ là PAS x 30%. Điều này sẽ bao gồm các mục bao gồm:

  • Vị trí chuyền mặc định

  • Vị trí chuyền lại

  • Phạm lỗi

  • Liệt vị

  • Phòng thủ

  • Thẻ vàng

  • Thẻ đỏ

Vị trí chuyền mặc định

Vị trí chuyền mặc định thể hiện vị trí cơ bản mà cầu thủ của bạn sẽ chuyển đến khi đường chuyền được thực hiện thành công.

Vị trí chuyền lại

Vị trí chuyền lại cho biết vị trí của cầu thủ đối phương nhận bóng sau khi cầu thủ của bạn chuyền hỏng.

Phạm lỗi

Phầm trăm phạm lỗi thể hiện tỷ lệ phạm lỗi của đối thủ khi cầu thủ của bạn thực hiện một đường chuyền.

Liệt vị

Phần trăm liệt vị cho biết phần trăm cầu thủ nhận bóng bị phạm lỗi việt vị khi cầu thủ của bạn thực hiện một đường chuyền.

Phòng thủ

Sum Defense đại diện cho tổng số phòng thủ trung bình của các cầu thủ đối phương khi cầu thủ của bạn thực hiện một đường chuyền.

Ví dụ: Cầu thủ A chơi ở vị trí M và PAS của anh ta là 90 => Chỉ số LongPass của anh ta sẽ là 30% x90 = 27, DEFENSE của cầu thủ đối phương B là 70, DEFENSE của cầu thủ đối phương M là 40, DEFENSE của cầu thủ F là 30. Vì vậy SUM Defense sẽ là 50% x70 + 100% x40 + 10% x30 = 78.

Lúc này, hệ thống sẽ tung ra một dãy số chạy từ 0 đến 27 cho cầu thủ của bạn. Đồng thời, hệ thống cũng sẽ tung ra một dãy số chạy từ 0 đến 78 cho đối thủ. Nếu số của bạn lớn hơn số của đối thủ, cầu thủ của bạn sẽ thực hiện thành công đường chuyền và ngược lại.

Thẻ vàng

Phần trăm thẻ vàng thể hiện tỷ lệ cầu thủ đối phương nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ của bạn.

Thẻ vàng

Phần trăm thẻ đỏ thể hiện phần trăm cầu thủ đối phương nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với cầu thủ của bạn.

Last updated