Tạo phòng đấu đơn

Bước 1: Nhấp vào nút "Tạo Phòng" để tạo phòng đấu đơn.

Bước 2: Đặt phí phòng đấu, chọn đội hình và bấm nút "Tạo trận".

Sau khi tạo phòng và đợi người chơi khác vào phòng, chủ phòng sẽ có thể chọn "Bắt đầu" để bắt đầu trận đấu, "Hủy" để hủy phòng chơi hiện tại hoặc "x" để loại đối thủ ra khỏi phòng.

Bước 3: Sau khi chọn "Bắt đầu", chủ phòng sẽ có thể xem đội hình của hai bên. Nếu hợp lý, trận đấu có thể được bắt đầu bằng cách nhấp vào nút "Xác nhận". Nếu không, chủ phòng có thể chọn nút "Hủy" để quay lại.

Last updated